Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost men een vast bedrag per maand af op de uitstaande lening. De lening daalt dus iedere maand, wat gevolgen heeft voor de te betalen rente. Het maandelijks af te lossen bedrag blijft dus gedurende de gehele looptijd hetzelfde, terwijl het bedrag dat men maandelijks aan rente betaald steeds lager wordt. Bij een lineaire hypotheek dalen gedurende de looptijd dus zowel de bruto als de netto lasten.

Voordelen van de lineaire hypotheek:

  • veel vermogensopbouw in relatief korte tijd;
  • gedurende de looptijd dalen de lasten, bijvoorbeeld handig wanneer men een inkomensdaling voorziet;
  • in totaliteit minder rente te betalen dan bij andere hypotheekvormen.

Nadelen van de lineaire hypotheek:

  • hogere lasten in beginperiode waardoor minder geleend kan worden dan bij andere hypotheekvormen;
  • weinig inflatievoordeel doordat in de beginjaren relatief veel wordt afgelost, profiteert men minder van de waardevermindering van het hypotheekbedrag.