Hybride hypotheek

De hybride hypotheek wordt ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd. Het biedt de zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek. U betaalt een vast bedrag per maand en over een deel daarvan ontvangt u een rente die gelijk is aan uw hypotheekrente (vgl. spaarhypotheek). Het andere deel van de maandpremie wordt in verschillende beleggingsfondsen belegd. U bepaalt zelf welk deel u gegarandeerd spaart of risicovol belegt. U maakt volledig gebruik van de renteaftrek, kunt beleggingsrisico’s tijdelijk vermijden en maakt kans op een hoog rendement. Wel is de hypotheekrente veelal iets hoger dan bij een leven- of beleggingshypotheek.

De belangrijkste kenmerken van een Hybride Hypotheek zijn:

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd, je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden;
  • Je hebt vaste maandelijkse lasten. Deze bestaan uit rente en premie;
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering;
  • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet;
  • Het rendement is (naar keuze) niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd;
  • De premies worden belegd in units met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden, waaronder een hypotheekrentefonds;
  • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen en je hebt de mogelijkheid om binnen de verzekering te switchen van sparen naar beleggen en andersom;
  • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast;
  • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde “universal-life principe”.